Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

daldog.jpg


daldog.jpgΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης,

Προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας,

Ελέγχου Νομιμότητας, Καθαριότητας, υπαγομένων στον Κ.Ο.Κ και κατασκηνωτών,

Ύδρευσης

Κατά τόπον αρμοδιότητες :

Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας
Πολιτικής Προστασίας ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας
Διαχείρισης οχημάτων και μηχανημάτων ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας
Τέλεσης πολιτικών γάμων ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας
Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού ‘’κατά τόπον’’ για την Κοινότητα Αγ.Νικολάου

Επικοινωνία
Τηλ.: 23753 50106  
Ε-mail: antidimarxos1@dimossithonias.gr

 

 


xrisodoulou.jpgΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας και ΚΕΠ,

Εποπτείας Πολιτικών Οργάνων του Δήμου,

Ανθρώπινου Δυναμικού.

Κατά τόπον αρμοδιότητες :
Δημοτικής Κατάστασης, Αλλοδαπών και Ληξιαρχείου ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας
Πολιτικής Προστασίας ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας
Τέλεσης πολιτικών γάμων ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας
Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού ‘’κατά τόπον’’ για την Κοινότητα Νικήτης


Επικοινωνία
Τηλ.: 23753 50140  
Ε-mail: antidimarxos2@dimossithonias.gr


giouv.jpg

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΙΟΥΒΑΡΛΑΚΗ
Αντιδήμαρχος 
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, καθώς και της υπογραφής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης.


-Εσόδων και Περιουσίας

-Ταμείου

Τεχνικών-Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών,

Ηλεκτροφωτισμού,

Πολεοδομίας,

Χωροταξίας,

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού,

Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας,

Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών ισότητας των φύλων,

Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα,

Απασχόλησης και Τουρισμού,

Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.
Κατά τόπον αρμοδιότητες :
Τέλεσης πολιτικών γάμων ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας
Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού ‘’κατά τόπον’’ για την Κοινότητα
Ν.Μαρμαρά

 Επικοινωνία 
Τηλ.: 23753 50103 
Ε-mail: antidimarxos3@dimossithonias.gr


zisios.jpg

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΗΣΙΟΣ
Αντιδήμαρχος 

Αθλητισμού και Νέας γενιάς

Κατά τόπον αρμοδιότητες :

Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων ‘’κατά τόπον’’ για την 

Δ.Ε Τορώνης

Δημοτικής Κατάστασης, Αλλοδαπών και Ληξιαρχείου ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε 

Τορώνης

Πολιτικής Προστασίας ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Τορώνης
Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Τορώνης
Τέλεσης πολιτικών γάμων ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Τορώνης
Επικοινωνία

Τηλ.: 23753 50205   

Ε-mail: antidimarxos4@dimossithonias.gr

lathouri.jpg

ΛΑΘΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ
Αντιδήμαρχος Τουρισμού
Κατά τόπον αρμοδιότητες :

Προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας. Απασχόλησης και Τουρισμού

Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων. Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών ισότητας των φύλων

Τέλεσης πολιτικών γάμων "κατά τόπον" για την Δ.Ε Σιθωνίας. Υπογραφής βεβαιώσεων,πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων.