Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 Ν.3852/2010, στις  16/03/2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα  18:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

 

1)    Αποδοχή, κατανομή και ψήφιση πίστωσης ποσού 62.438,91€ για την
εκτέλεση του έργου «Εξωραϊσμός διοικητικών χώρων Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγήτρια: Καραδήμου Δήμητρα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων Δ.Σιθωνίας)

2)     Αποδοχή, κατανομή και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500.000,00 € για
την εκτέλεση του έργου «Ύδρευση-Αποχέτευση Όμβριων και Ακαθάρτων
Ν.Μαρμαρά».
(Εισηγήτρια: Καραδήμου Δήμητρα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων Δ.Σιθωνίας)

3)     Αποδοχή, κατανομή και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500.000,00 € για την εκτέλεση του έργου «ΕΕΛ Αγ.Νικολάου».
(Εισηγήτρια: Καραδήμου Δήμητρα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων Δ.Σιθωνίας)


Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού ΣυμβουλίουΑρσένης Καλλικρατίδας