Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
2375350100 έως 120
dimarxos@dimossithonias.gr
Δήμος Σιθωνίας, Ελλάδα 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 Ν.3852/2010, στις  01/02/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα  17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1. Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων &
λιπαντικών Δήμου Σιθωνίας, για το Α’ τρίμηνο έτους 2011», λόγω ματαίωσης
του σχετικού διαγωνισμού.       (Εισηγητής: Παπαζαχαρίας Γ. Αρίστος,
Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Σιθωνίας)
2. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθ.: 140/2010 αρχιτεκτονικής μελέτης
με τίτλο «Εγκατάσταση επεξεργασίας νερού στο Τ.Δ. Συκιάς».  (Εισηγητής:
Παπαζαχαρίας Γ. Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Σιθωνίας)
3. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθ.: 141/2010 Στατικής μελέτης με
τίτλο «Εγκατάσταση επεξεργασίας νερού στο Τ.Δ. Συκιάς». (Εισηγητής:
Παπαζαχαρίας Γ. Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Σιθωνίας)
4. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθ.: 144/2010 μελέτης Η/Μ
Εγκαταστάσεων  με τίτλο «Εγκατάσταση επεξεργασίας νερού στο Τ.Δ.
Συκιάς». (Εισηγητής: Παπαζαχαρίας Γ. Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός Δήμου
Σιθωνίας)
5. Έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθ.: 142/2010 μελέτης ΣΑΥ-ΦΑΥ  του
έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας νερού στο Τ.Δ. Συκιάς». (Εισηγητής:
Παπαζαχαρίας Γ. Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Σιθωνίας)
6. Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην ΑΝΤΕΧΑ Α.Ε.  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
7. Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.  (Εισηγητής: Αναγνωστάρας Ιωάννης, Δημοτικός Υπάλληλος)
8. Ορισμός Αντιδημάρχου, υπεύθυνου Πολιτικής Προστασίας-συναρμοδιότητα κατά την αντιπυρική περιόδου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
9. Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του ΤΕΕ ΕΠΑΛ Νικήτης. (Εισηγητής:
Παπαζαχαρίας Γ. Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Σιθωνίας)
10. Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών στον Όρμο Παναγίας του
Δήμου Σιθωνίας. (Εισηγητής: Παπαζαχαρίας Γ. Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός
Δήμου Σιθωνίας)
11. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα.  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Σιθωνίας

wcag