Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Βοήθεια στο Σπίτι

Το πρόγραμμα «Βοήθεια
στο σπίτι»
απευθύνεται κυρίως σε
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες,
με προτεραιότητα σ' αυτούς που:

 1. Διαβιούν μοναχικά
  ή είναι εγκαταλελειμμένοι.
 2. Δεν έχουν επαρκής
  οικονομικούς πόρους.
 3. Δεν εξυπηρετούνται
  πλήρως.
 4. Χρειάζονται
  ιδιαίτερη φροντίδα.

Σκοπός των προγραμμάτων
«Βοήθεια στο σπίτι» είναι η
παροχή οργανωμένης και συστηματικής
πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας
ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες
στο οικείο φυσικό και κοινωνικό
περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό διατηρείται
η συνοχή της οικογένειάς τους, αποφεύγεται
η χρήση ιδρυματικής φροντίδας ή κοινωνικού
αποκλεισμού, εξασφαλίζεται αξιοπρεπής
και υγιής διαβίωση και γενικότερα
βελτιώνεται η ποιότητα ζωής τους.

Στο Δήμο Σιθωνίας
ξεκίνησε να υλοποιείται το 2003 από
τη Δημοτική Επιχείρηση Σιθωνίας,
το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».
Τα γραφεία του προγράμματος στεγάζονται
στα γραφεία της Δ.Ε.Σ.

Το πρόγραμμα στελεχώνεται
από μία ομάδα ειδικευμένου προσωπικού
(Κοινωνική Λειτουργός, Νοσηλευτής και
δύο Οικογενειακούς Βοηθούς), που παρέχουν
καθημερινά υπηρεσίες με προγραμματισμένες
κατ' οίκον επισκέψεις. Η κοινωνική
λειτουργός εμψυχώνει και υποστηρίζει
αυτούς που χρειάζονται βοήθεια. Συζητά,
πληροφορεί και συμμετέχει ενεργά στην
επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
Έχει την ευθύνη της κοινωνικής έρευνας,
της αξιολόγησης και ένταξης των
εξυπηρετούμενων στο πρόγραμμα. Ο
νοσηλευτής φροντίζει και ελέγχει τη
γενική κατάσταση της υγείας του
ηλικιωμένου. Ασχολείται με την
μετανοσοκομειακή παρακολούθηση ασθενών,
τον έλεγχο λήψης φαρμάκων και διασφάλιση
της ατομικής υγιεινής των εξυπηρετούμενων.
Οι οικογενειακοί Βοηθοί φροντίζουν για
την καθαριότητα και υγιεινή του χώρου
των ηλικιωμένου καθώς και για την εύρυθμη
λειτουργία του σπιτιού με τη διεκπεραίωση
κάποιων πρακτικών αναγκών (εξόφληση
λογαριασμών, αγορά αγαθών κ.α.)

Το πρόγραμμα «Bοήθεια
στο Σπίτι»
παρέχει:

 1. Συμβουλευτική
  στήριξη
 2. Κοινωνική ένταξη.
 3. Συζητήσεις-Συντροφιά
 4. Συνεργασία με
  ειδικούς και άλλους φορείς.
 5. Μέτρηση αρτηριακής
  πίεσης-σακχάρου
 6. Περιποίηση
  τραυμάτων-κατακλίσεων.
 7. Έλεγχος λήψης
  φαρμάκων.
 8. Παρακολούθηση
  διαιτολογίου.
 9. Ατομική υγιεινή.
 10. Καθαριότητα
  εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
 11. Παρασκευή φαγητού.
 12. Αγορά τροφίμων.
 13. Εξόφληση λογαριασμών.
 14. Συνταγογράφηση
  και προμήθεια φαρμάκων.

Επισημαίνεται ότι το
πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»
δεν έχει νοσηλευτικό χαρακτήρα, αλλά
κυρίως είναι πρόγραμμα κοινωνικού
χαρακτήρα και κοινωνικής φροντίδας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δ.Ε.Σ. ΝΙΚΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΗΛ. 2375020152
FAX. 2375023240