Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Τοπικά Συμβούλια

 
Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Νικολάου
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Παρδάλης Γεώργιος Πρόεδρος
2 Δημητρός Αθανάσιος Αντιπρόεδρος
3 Κατσαούνη Φιλιππία Μέλος
4 Ευαγγελινός Αθανάσιος Μέλος
5 Γιαννέλης Νικόλαος Μέλος
     
     
Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας  Ν. Μαρμαρά
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Καπλάνης Γεώργιος Πρόεδρος
2 Μαρτζιβάνου Μαρία  
3 Πέσιος Θωμάς  
4 Φερεβίδου Οικονόμου Πολυξένη  
5 Σταυροπούλου Στυλιανή  
     
     
Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Νικήτης
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Τσολίδης Αθανάσιος Πρόεδρος
2 Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος  
3 Μητσιάρα Σόνια  
4 Ζαφειρούδης Αθανάσιος  
5 Γεωργακούδας Λάμπρος