Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

Άλλες Υπηρεσίες


ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΑΡΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 23753 50100 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ….. …..
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
…… …..
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
…… …..
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
……. …..
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ …… …..
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ …… …..
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ……. …..