Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις  03/10/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα  17:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1. Προσδιορισμός υφιστάμενων δραστηριοτήτων εντός του υπό κήρυξη αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Βέτρινο» του Δήμου Σιθωνίας της Π.Ε. Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.)

2. Οριοθέτηση ρέματος «ΤΡΑΓΟΥΔΑ» στη θέση Καστρί της Δ.Κ. Νικήτης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Δημητρός Δημήτριος)

3. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου εμβαδού 35 τ.μ. στη θέση «Μπανιέρες-Πλάζ» Νέου Μαρμαρά για τη λειτουργία καταδυτικού κέντρου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

4. Σύναψη σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.»
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

5. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της Προμήθειας «Προμήθεια πράσινων κάδων 1000lt» λόγω της ένταξης του στο Πράσινο Ταμείο
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

6. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της Προμήθειας «Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης» λόγω της ένταξης του στο Πράσινο Ταμείο.
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

7. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης σε αγροτεμάχιο στη θέση Σμαρδέλα Δ.Κ. Αγ. Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Γεωλόγος)

8. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την εκτέλεση του έργου: «Παρεμβάσεις εξωραϊσμού στην Κεντρική αρτηρία Ν.Μαρμαρά».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

9. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Ν.Μαρμαρά».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

10. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την εκτέλεση του έργου: «Διαμορφώσεις σον παλαιό οικισμό Νικήτης».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

11. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την εκτέλεση του έργου: «Διαμορφώσεις στον οικισμό του Αγίου Νικολάου».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

12.Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση παραλιακού μετώπου οικισμού Συκιάς».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

13. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισμού Μεταγγιτσίου».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

14. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση παραλιακού μετώπου οικισμού Σάρτης».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Μικρές επεκτάσεις αποχετευτικού δικτύου Τ.Δ. Αγίου Νικολάου».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

16. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης των υπηρεσιών: «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

17. Αποδοχή και κατανομή ποσού 43.439,02 € στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Δήμους της χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

18. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση του προγράμματος «Ορθολογική διαχείριση οργανικών αποβλήτων του Δήμου Σιθωνίας» με το Α.Π.Θ. (Αρ. 248/2012 απόφαση του Δ.Σ.).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

19. Επιχορήγηση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «ΣΙΘΩΝΙΑ» με το ποσό των 50.000,00€»
(Εισηγητής: Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης κ. Χριστοδούλου Νικόλαος

20. Έγκριση προμήθειας μικρού φορτηγού αυτοκινήτου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

21. Ανακατανομή Σ.Α.Τ.Α..
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

22. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Έτους 2012.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

23.Παραλαβή της υπ’ αριθμ.: 16/2011 μελέτης: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων περιοχής Επέκτασης οικισμού Σάρτης Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

24.Παραλαβή της υπ’ αριθμ.: 15/2011 μελέτης: «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας περιοχής Επέκτασης οικισμού Σάρτης Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

25.Παραλαβή της υπ’ αριθμ.: 49/2011 μελέτης: «Οριοθέτηση ρεμάτων παραλίας Συκιάς».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

26.Παραλαβή της υπ’ αριθμ.: 93/2012 μελέτης: «Συγκρότημα Επεξεργασίας Νερού Δ.Κ. Συκιάς (Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων)».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

27.Παραλαβή της υπ’ αριθμ.: 92/2012 μελέτης: «Στατική Μελέτη Κλειστού Γυμναστηρίου Συκιάς».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

28.Τροποποίηση Κανονισμού Ύδρευσης και Αποχέτευσης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

29. Έξοδα κίνησης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
     
                                                                                         Ο Πρόεδρος του
                             Δημοτικού Συμβουλίου

                            Αρσένης Καλλικρατίδας