Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 στις 20/10/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1)    Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2015.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

2)    Γνωμοδότηση και κατάθεση απόψεων για το Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος)

3)    Παραλαβή-Έγκριση παροχής υπηρεσιών της πράξης: «Τεχνική βοήθεια Δ.Σιθωνίας-(Τελική έκθεση προόδου)».
(Εισηγητής: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

                                  Ο Πρόεδρος του
                                                     Δημοτικού Συμβουλίου

                                                    Αρσένης Καλλικρατίδας