Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις  24/09/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα  17:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1. Αίτηση της εταιρείας ΑΝΑΤΟΛΗ Α.Ε., Τουριστικές Ξενοδοχειακές, Τεχνικές Επιχειρήσεις, για μείωση μισθώματος.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

2. Έγκριση απόφασης οικονομικής επιτροπής περί ανταποδοτικών τελών.
 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

3. Έγκριση απολογισμού Δήμου Σιθωνίας έτους 2011.
(Εισηγητές: κ. Μάντσιος Ιωάννης και κα. Κοτσάκη Θεοδώρα)

4. Έγκριση των οικονομικών στοιχείων 2ου τριμήνου έτους 2012.
(Εισηγητές: κ. Μάντσιος Ιωάννης και κα. Κοτσάκη Θεοδώρα)

5. Γνωμοδότηση για χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών της «Παυλίδης Α.Ε.» προς ανεύρεση μαρμάρου σε δημόσια έκταση εμβαδού 83.225,00 τ.μ. στη θέση «Βραχωτό» του Δ.Δ. Αγίου Νικολάου, Δήμου Σιθωνίας, Π.Ε. Χαλκιδικής(ΑΒΛ 167).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.)

6. Προσδιορισμός υφιστάμενων δραστηριοτήτων εντός του υπό κήρυξη αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Βέτρινο» του Δήμου Σιθωνίας της Π.Ε. Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.)

7. Ανάθεση σε ειδικούς επιστήμονες την μελέτη του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην περιοχή της Διανομής Αγ. Νικολάου-Μετόχι Ξενοφώντος.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

8. Ανάθεση σε ειδικούς επιστήμονες την μελέτη του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στις περιοχές διανομών της Δ.Κ. Συκιάς.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

9. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση Επικίνδυνων Σημείων Παραλιακής Οδού Συκιάς (CAMPING ΜΥΛΟΙ-ΒΑΛΤΙ)».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

10. Παραλαβή της υπ’ αριθμ.: 63/2012 μελέτης: «Τοπογραφικές αποτυπώσεις δρόμων στον οικισμό Νικήτης, στην Παραλία Συκιάς και στην Παραλία Σάρτης».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

11. Παραλαβή της  υπ’ αριθμ.: 64/2012 μελέτης: «Αποτύπωση Οικοδομικών Τετραγώνων 6 & 9 στον οικισμό ης Σάρτης».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

12. Παραλαβή της  υπ’ αριθμ.: 66/2012 μελέτης: «Εφαρμογή δρόμου μεταξύ κληροτεμαχίων 118, 119, 131, 132, 135 & 136».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

13. Παραλαβή της υπ’ αριθμ.: 67/2012 μελέτης με τίτλο μελέτης: «Εκπόνηση μελέτης Η/Μ ΚΕΦΟ Σάρτης».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

14. Παραλαβή της  υπ’ αριθμ.:  68/2012 μελέτης με τίτλο: «Αρχιτεκτονική μελέτη διαρρύθμισης-ανακαίνισης παιδικού σταθμού Σάρτης».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

15. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αισθητικές παρεμβάσεις στην κεντρική παραλιακή ζώνη του οικισμού της Νικήτης», πρ/σμού μελέτης 2.572.792,67 €.
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

16. Καθορισμός οριογραμμών ρέματος «ΣΥΚΙΑΣ» στη θέση «ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΥΚΙΑΣ».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.)

17. Οριοθέτηση ρέματος «ΤΡΑΓΟΥΔΑ» στη θέση Καστρί της Δ.Κ. Νικήτης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Δημητρός Δημήτριος)

18. Κατανομή ποσού 28.173,40 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

19. Επιβολή προστίμων από ελεύθερη κατασκήνωση.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

20. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωματικού μέλους στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝΕΡΓΙΑ» του προγράμματος «Νέες ευκαιρίες απασχόλησης στην Χαλκιδικής-Αντίδοτο στην κρίση (ΤΟΠΣΑ).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

21. Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

22. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

23. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες Επισκευής Μηχανημάτων Αντλιοστασίων Ύδρευσης-Αποχέτευσης», πρ/σμού δαπάνης 438.000 €.
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

24. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

25. Έγκριση διενέργειας προμηθειών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

26. Αιτήσεις Αρβανίτη Αργυρίου για παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης έργων.
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

27. Αιτήσεις Αργυρού Γεωργίου για παράταση στην προθεσμία εκτέλεσης έργων.
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

28. Συζήτηση για την παύση λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Συκιάς.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

29. Συζήτηση για την απόσπαση αστυνομικής δύναμης προς το Νομό Έβρου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

30. Επιχορήγηση πυρόπληκτων Χίου.
(Εισηγητής: κ. Τζίτζιος Ιωάννης, Δήμαρχος)

31. Επιχορήγηση εθελοντικής ομάδας.
(Εισηγητής: κ. Τζίτζιος Ιωάννης, Δήμαρχος)

32. Αίτηση Λειβαδιώτη Ιωάννη.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

33. Αιτήσεις ιδιωτών για επέκταση δικτύου αποχέτευσης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.)

34. Αίτηση Γεωργούδη Δημητρίου του Αθανασίου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

35. Έξοδα κίνησης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

     
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αρσένης Καλλικρατίδας