Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 στις 29/09/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)    «Παραλαβή της υπ’ αρίθμ. 52/2013 μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ H/M ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟ ΤΟΥ 1955 ΚΤΙΡΙΟΥ “ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ”, ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ».
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

2)    «Παραλαβή της υπ’ αρίθμ. 52/2013 μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΑΚ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟ ΤΟΥ 1955 ΚΤΙΡΙΟΥ “ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ”, ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ».
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

3)    «Παραλαβή της υπ’ αρίθμ. 28/2012 μελέτης : «ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΓΙΑ ΝΕΡΟΜΥΛΟ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ»
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

4)    Παραλαβή μελέτης κτηματογράφησης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ.Δ.ΣΥΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΡΩΝΗΣ» νυν Δ.Ε. Συκιάς Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγήτρια: κα. Παπαϊωάννου Σταματία, Υπάλληλος του Δήμου)

5)    Παραλαβή μελέτης «Γεωφυσικές βυθοσκοπήσεις για η διερεύνηση του υδάτινου δυναμικού Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Γεωλόγος)

6)    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή- ανακαίνιση αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου Νικήτης».
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

7)    Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης μαζικής εστίασης ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους (Στάσιμος Μικροπωλητής), στην TRPCESKA MARIKA του TRENDAFIL που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Σάρτης.
(Εισηγητής: Παραλίκας Θεοδόσης, Υπάλληλος του Δήμου)

8)    Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΝΤΙΝΑ), στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου, στον ΧΑΣΑΠΗ ΒΑΛΣΑΜΗ του Κωνσταντίνου, κάτοικο Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: Παραλίκας Θεοδόσης, Υπάλληλος του Δήμου)

9)    Συγκρότηση Επιτροπής Καθορισμού Λατομικών περιοχών Νομού Χαλκιδικής
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
 
10)    Αποδοχή και κατανομή ποσού 16820,00 € από 8η εντολή ΣΑΤΑ 2014.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος)

11)    Αποδοχή και κατανομή ποσού 1.566,00 € για κάλυψη δαπανών ενοικίασης των χώρων στέγασης των ΚΕΠ για το Β’ τρίμηνο 2014.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

12)    Αποδοχή και κατανομή ποσού 26.100,00 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2014.
(Εισηγητής: κ. Καρακυριαζής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.)

13)    Κατανομή ποσού 28.173,40 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2014.
(Εισηγητής: κ. Καρακυριαζής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.)

14)    Κατανομή ποσού 62.158,60 € στο Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» από τακτικές οικ. Κατανομές μηνών Μαρτίου έως Αύγουστο 2014.
(Εισηγητής: κ. Καρακυριαζής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.)

15)    Παράταση μίσθωσης ακινήτου που στεγάζεται το ΕΠΑΛ Νικήτης.
(Εισηγητής: Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

16)     Παράταση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας στην Δ.Κ. Αγίου Νικολάου.
(Εισηγητής: Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

17)    Αποδοχή οχήματος από την εθελοντική ομάδα Ο.Π.Ε.Α.Ν..
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

18)    Αίτηση Καρακίτσιου Αικατερίνης για άδεια στάθμευσης στην παραλία της Δ.Κ. Νικήτης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος)

19)    Αίτηση Μυλωνόπουλου Αναστασίου για άδεια στάθμευσης στον Δημοτικών χώρο δίπλα στην οικία Μπαρτζιούμα.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος)

20)    Αποδοχή ή μη παγολεπίδων από το Λιμενικό Ταμείο Ν.Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος)
 
21)    22η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

22)    Αποδοχή και κατανομή ποσού 212.492,87 € που αφορά «Ανάπλαση παραλίας Νικήτης Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

23)    Αίτηση κ. Σιδηρόπουλου Κωνσταντίνου.
(Εισηγητής: Κόκκινος Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

24)    Αίτηση κ.Στέφου Ιωάννη.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

25)    Αίτηση κα. Παναγιωτίδου Σταυρούλας.
(Εισηγητής: Παραλίκας Θεοδόσης, Υπάλληλος του Δήμου)

26)     Έγκριση μετακίνησης της δημοτικής υπαλλήλου κα. Καραδήμου Δήμητρα στην Αθήνα.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

27)    Έξοδα κίνησης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

28)     Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010). (Αριθμ. Απόφ. 1095/2014 Ο.Ε.)
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

29)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010). (Αριθμ. Απόφ. 1087α/2014 Ο.Ε.)
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

30)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010). (Αριθμ. Απόφ. 76β/2014 Ο.Ε.)
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

31)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010). (Αριθμ. Απόφ. 76α/2014 Ο.Ε.)
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

32)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010). (Αριθμ. Απόφ. 260/2014 Ο.Ε.)
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

33)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010). (Αριθμ. Απόφ. 93α/2014 Ο.Ε.)
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

34)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010). (Αριθμ. Απόφ. 93β/2014 Ο.Ε.)
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

35)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010). (Αριθμ. Απόφ. 140β/2014 Ο.Ε.)
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

36)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010). (Αριθμ. Απόφ. 140α/2014 Ο.Ε.)
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

37)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010). (Αριθμ. Απόφ. 347/2014 Ο.Ε.)
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

38)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010). (Αριθμ. Απόφ. 1087β/2014 Ο.Ε.)
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

39)    Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Αγωγοί Μεταφοράς Λυμάτων Οικισμού Μεταγγιτσίου Δήμου Σιθωνίας Ν.Χαλκιδικής».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)