Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 13/07/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1)    Παράταση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του  ΚΕΠ Δ.Ε. Τορώνης, Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ. Μπλόσκας Γεώργιος, αρμόδιος υπάλληλος)

2)    Εισήγηση για την επιλογή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2015.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος, αρμόδιος  υπάλληλος)

3)    Παράταση ενός μήνα της ημερομηνίας λήξης της πρώτης δόσης του εφάπαξ των λογαριασμών ύδρευσης της Τ.Κ.Σάρτης.
(Εισηγητής: κα. Καζάνη Άννα, αρμόδιος υπάλληλος)

4)    Επανακαθορισμός τμήματος αιγιαλού εντός σχεδίου Σάρτης.
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Προϊστάμενος Υπ.Δομησης)

5)    Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Ολοκληρωμένη Ανάπλαση Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής», υποέργο 6 «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας οικισμού Μεταγγιτσίου».
(Εισηγητής: κα. Παπαϊωάννου Σταματία, Αρχιτέκτων Μηχανικός του Δήμου)

6)    Ανάκληση της 112/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015».
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Οικονομικού)

7)    10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015-Δημιουργία κρατήσεων, αποδοχή ποσού και αλλαγή τίτλων Κ.Α.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Οικονομικού)

8)    11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015.
(Εισηγητής: κ. Γκιζγκής Χρήστος, Προϊστάμενος Οικονομικού)

9)    Έγκριση ισολογισμού-απολογισμού ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ. έτους 2014.
(Εισηγητής: κ. Δαλδογιάννης Γεώργιος, Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Σ.)

10)    Έγκριση της αρ. 58/2015 απόφασης της Δ.Κ. Αγίου Νικολάου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

11)    Καθορισμός θέσεων κοινοχρήστου χώρου προς δημοπράτηση.
(Εισηγητής: κ. Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος, Πρόεδρος Δ.Κ.Νικήτης)

12)    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 π1ιε Ν. 3852/2010) (Αριθμ. Απόφ. 114/2015 Ο.Ε.)
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)


13)    Αίτηση του κ. Λειβαδιώτη Ιωάννη.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 Αρσένης Καλλικρατίδας