Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις 17/06/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1.    Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης του έργου: «Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης οικισμού Σάρτης Δήμου Σιθωνίας» μεταξύ της εργοληπτικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε.»(ανάδοχος έργου) με την εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία: «ΤΣΑΦΕΙΡΗΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

2.    Έγκριση μελέτης εφαρμογής του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Συκιάς Δήμου Τορώνης Ν.Χαλκιδικής».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

3.    Χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου: «Κατασκευή δύο δεξαμενών νερού και οικίσκων συγκροτήματος αποσιδήρωσης-απομαγγανίωσης νερού γεωτρήσεων ύδρευσης Δ.Κ. Συκιάς και Τ.Κ. Σάρτης Δήμου Σιθωνίας Ν.Χαλκιδικής».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

4.    Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Διαμορφώσεις στον παλαιό οικισμό Συκιάς».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

5.    Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης οικισμού Σάρτης Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

6.    Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Συκιάς Δήμου Τορώνης Ν.Χαλκιδικής».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

7.    Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Κατασκευή δύο δεξαμενών νερού και οικίσκων συγκροτήματος αποσιδήρωσης-απομαγγανίωσης νερού γεωτρήσεων ύδρευσης Δ.Κ. Συκιάς και Τ.Κ. Σάρτης Δήμου Σιθωνίας Ν.Χαλκιδικής».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

8.    Έγκριση και παραλαβή μελέτη Η/Μ του έργου: «Νομιμοποίηση υφιστάμενου προ του 1923 κτιρίου σχολείου Νικήτης, αλλαγή χρήσης αυτού σε εκθετήριο τοπικής λαογραφίας και ιστορίας, εργασίες συντήρησης και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

9.    Έγκριση και παραλαβή μελέτη αρχιτεκτονικών του έργου: «Νομιμοποίηση υφιστάμενου προ του 1923 κτιρίου σχολείου Νικήτης, αλλαγή χρήσης αυτού σε εκθετήριο τοπικής λαογραφίας και ιστορίας, εργασίες συντήρησης και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου)

10.    Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης σε αγροτεμάχιο στη θέση Σμαρδέλα Δ.Κ. Αγίου Νικολάου Δήμου Σιθωνίας».
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Ιωάννης, Γεωλόγος του Δήμου)

11.    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 26/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», που αφορά έγκριση της στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2013.
(Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.)

12.    Διόρθωση στοιχείων στο Κτηματολόγιο Συκιάς.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

13.    Έγκριση αγοράς ακινήτων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

14.    Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2013.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

15.    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 53/2012 απόφασης της ΔΗ.Κ.ΕΔ.Σ. που αφορά ψήφιση ισολογισμού έτους 2011.
(Εισηγητής: κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.ΕΔ.Σ)

16.    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 12/2013 απόφασης της ΔΗ.Κ.ΕΔ.Σ. που αφορά ψήφιση ισολογισμού έτους 2012.
(Εισηγητής: κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.ΕΔ.Σ)

17.    Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 11/2013 απόφασης της ΔΗ.Κ.ΕΔ.Σ. που αφορά ψήφιση απολογισμού έτους 2012.
(Εισηγητής: κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.ΕΔ.Σ)

18.    Έγκριση απόφασης της ΔΗ.Κ.ΕΔ.Σ. που αφορά έγκριση της στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2013.
(Εισηγητής: κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.ΕΔ.Σ)

19.    Έγκριση διενέργειας προμηθειών για ανάγκες του Δήμου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

20.    Κατανομή 6η δόση ΣΑΤΑ/2013 ποσού 27.540,00 € για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.)

21.    Ορισμός εκπροσώπων στις Γενικές Συνελεύσεις του ΚΕΠΑΜΑΧ Α.Ε..
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

22.    Αίτηση κ. Λειβαδιώτη Ιωάννη για χωρική μεταβολή και καταβολή διαφοράς στο Δήμο.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

23.    Αιτήσεις ιδιωτών για οικονομική ενίσχυση.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

24.    Αίτηση Γραμμένου Άννας του Νικολάου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

25.    Έγκριση πρακτικού επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ψηλογιάννης Γεώργιος)

26.    Πρόσληψη προσωπικού (διμήνου) για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών (Καθαριότητα-Ύδρευση-Αποχέτευση).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

27.    Έγκριση πρόσληψης δίμηνων συμβάσεων για τις ανάγκες της πυρασφάλειας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)
28.    Συζήτηση των  υπ’ αριθμ.: 54/2013 και 55/2013 αποφάσεων της Δ.Κ. Νικήτης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
29.    Έξοδα κίνησης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου

Αρσένης Καλλικρατίδας