Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις  28/06/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα  18:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1. Ανανέωση της υπ’ αριθμ.: 139/2009 Πρακτικό 21ης της Ν.Ε.Ε./1-06-2009) 22-06-2009 άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (Νωπά Αλιεύματα) του Αγοραστού Βασιλείου του Ιωακείμ, κατοίκου Τοπικής Κοινότητας Μεταγγιτσίου του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

2. Ανανέωση της υπ’ αριθμ.  108/2009 (πρακτικό 18ης της Ν.Ε.Ε 14/05/2009) 01-06-2009 άδειας υπαίθριου  πλανόδιου εμπορίου (ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ) του ΖΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  του Νικολάου, κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Νέου Μαρμαρά, του Δήμου Σιθωνίας, Χαλκιδικής».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

3. Κατανομή ποσού 46.000,00€ στο Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» από τακτικές οικ. κατανομές μηνών Ιανουαρίου έως  Απριλίου  2012. 
(Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.)

4. Προγραμματισμός προσλήψεων για το Δήμο Σιθωνίας έτους 2012 βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 23968/14-06-2012 έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

5. Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (άρθρο 217-ιπ).
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Τζίτζιος Ιωάννης)

6. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Δ.Κ.Νικήτης.
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

7. Αναλύσεις νερών ύδρευσης Δήμου Σιθωνίας.
(Εισηγητής: κ.Αναγνωστάρας Γεώργιος)

8. Έγκριση χωροθέτησης αντλιοστασίων Δ του έργου «Ύδρευση-αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων Ν.Μαρμαρά.
(Εισηγήτρια: κα. Καραδήμου Δήμητρα, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

9. Έγκριση εξόδων κηδείας του αποβιώσαντος δημοτικού υπαλλήλου Χατζή Αθανασίου του Νικήτα.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

10. Έγκριση- χορήγηση παγίας προκαταβολής υλικού αξίας 300,00 € για τις ανάγκες του Κ.Ε.Π. Συκιάς.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

11. Κατανομή ποσού 68.900,000 € για δράσεις πυροπροστασίας έτους 2012.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

12. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2012.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

13. Μείωση μισθωμάτων ακινήτων που εκμισθώθηκαν από την “Χ. Σιδερίδης και ΣΙΑ ΟΕ”.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

14.Λήψη απόφασης επιλογής υδρονομέων έτους 2012 (Β.Δ. 28.3/15-4-1957).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

15. Επιχορήγηση χορωδίας «ΤΑ ΣΥΚΙΩΤΑΚΙΑ»
(Εισηγητής: κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σιθωνίας)

16. Επιχορήγηση της Εκπολιτιστικής Εταιρείας Νέων Νικήτης «Ο ΣΙΘΩΝ».
(Εισηγητής: κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σιθωνίας)

17. Αίτηση Αχριάνη Νικολάου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

18. Αίτηση Σαμαρά Αθανασίου για αποζημίωση
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

   
19. Έξοδα κίνησης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

         
Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού Συμβουλίου

 Αρσένης Καλλικρατίδας