Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

12,3 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΑΡΜΑΡΑ

marmaraslimani.jpg

marmaraslimani.jpg

 Την ένταξη της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ–ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΜΕΝΑ  ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5109514 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020», με προϋπολογισμό 12.321.346,00 ευρώ ανακοινώνουν ο Δήμος Σιθωνίας και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.
"Ως Δήμαρχος Σιθωνίας θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σιθωνίας κ. Σαλπικτίδη Αβραάμ συνοδοιπόρο στη μεγάλη προσπάθεια, τους μελετητές,την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, τους συναδέλφους Δημοτικούς Συμβούλους, τους πρώην Δημάρχους κ. Τζίτζιο Ιωάννη και κ. Ρεβενικιώτη Δημήτριο οι οποίοι συνέβαλλαν στην επίτευξη αυτού του μεγάλου στόχου", αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Σιθωνίας, Κυπαρίσσης Ντέμπλας.