Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στις  29/04/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα  17:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:


1)    Καθορισμός χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

2)    Σύναψη συμφωνητικού συνεργασίας με την εταιρεία «Σταυρούλα Τσιούδη & Σία Ο.Ε. – Ανακύκλωση Μετάλλων Χαλκιδικής».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.)

3)    Έγκριση αγορά ακινήτου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

4)    Διεξαγωγή δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων στην Δ.Κ. Νέου Μαρμαρά (Σχολικού κλήρου).
(Εισηγητής: Ψηλογιάννης Γεώργιος)

5)    Αίτηση Παπατραιανού Ιωάννη και Παπατραιανού Χαρένια για αγορά δημοτικού οικοπέδου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.)

6)    Ενστάσεις κατά της πρότασης για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα 82, 83 και 78.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.)

7)    Παράταση μίσθωσης ακινήτου που στεγάζονται Δημοτικές υπηρεσίες.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπαστεργίου Αχιλλέας)

8)    Τροποποίηση Γ.Π.Σ. Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

9)    Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ.έτους 2013.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρισσης)

10)    Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση σχολικών μονάδων Αγίου Νικολάου», πρ/σμού δαπάνης 44.999,87 €.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

11)    Έγκριση οικονομικών στοιχείων 1ου τριμήνου 2013.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

12)    Έγκριση διενέργειας προμηθειών για το Δήμο Σιθωνίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

13)    Παραχώρηση κτιρίων και χώρων του Δήμου για τη στέγαση των ΚΕΦΟ και Παιδικών Σταθμών στο Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ».
(Εισηγητής: κ. Κωστίκας Στυλιανός, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.)

14)    Επιχορήγηση Συλλόγων.
(Εισηγητής: κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Σ.)

15)    Αντικατάσταση οικονομικού ελεγκτή 
(Εισηγητής: κ. Χριστοδούλου Νικόλαος, Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Σ.)

16)    Κατανομή ποσών από 3η και 4η εντολή ΣΑΤΑ/2013 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

17)    Αποδοχή και κατανομή ποσού 68.900,00 € για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

18)    Αποδοχή και κατανομή ποσού 327.976,31 € για το έργο «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δήμου Σιθωνίας (ΕΣΠΑ)».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

19)    Αποδοχή και κατανομή ποσού 125.888,52 € για το έργο «Διαμορφώσεις στον παλιό οικισμό Νικήτης (ΕΣΠΑ)».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

20)    Αποδοχή και κατανομή ποσού 100.000,00 € για το έργο «Κατασκευή συγκροτήματος αποσιδήρωσης, απομαγγανίωσης νερού γεωτρήσεων ύδρευσης Δ.Κ. Συκιάς και Τ.Κ. Σάρτης Δήμου Σιθωνίας (ΕΣΠΑ)».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)
21)    Κατανομή ποσού 604,00 € που αφορά σχολικό τροχονόμο κατά το διάστημα από Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο 2012.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

22)    Αποδοχή ποσού 335,89 € που αφορά, οικονομική τακτοποίηση προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

23)    Αποδοχή και κατανομή ποσού από το Υπουργείο
Εσωτερικών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους προς τρίτους.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

24)    Λήψη απόφασης επιλογής  υδρονομέων έτους 2013 (Β.Δ. 28.3/15-4-1957).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

25)    Εγκατάσταση περιπτέρου σε σχολάζουσα θέση.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

26)    Απομάκρυνση περιπτέρου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

27)    Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ»
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης)

28)    Έξοδα κίνησης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)


Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού Συμβουλίου

Αρσένης Καλλικρατίδας