Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email
Ελλάδα, 63088
Διαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος ΣιθωνίαςΔιαδικτυακή Πύλη - Δήμος Σιθωνίας

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

dim_symv_clipart.jpg

dim_symv_clipart.jpgΟ Πρόεδρος του   Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 στις 26/05/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων,  του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1)    Έγκριση πρόσληψης δίμηνων συμβάσεων για την καθαριότητα.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

2)    Κατανομή ποσού 68.900,00 € για κάλυψη δράσης πυροπροστασίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

3)    Κατανομή συνολικού ποσού 33.640,00 € από 4η και 5η δόση ΣΑΤΑ έτους 2014.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.)

4)    Κατανομή ποσού 28.752,67 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.
(Εισηγητής: κ. Αναγνωστάρας Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Ε.Παιδείας)

5)    Αποδοχή δωρεάς αυτοκινήτου από την εταιρεία Διαμαντόγλου Χρήστος & ΣΙΑ Ο.Ε..
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

6)   
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή δύο δεξαμενών νερού και οικίσκων
συγκροτήματος αποσιδήρωσης-απομαγγανίωσης νερού γεωτρήσεων ύδρευσης
Δ.Κ.Συκιάς και Τ.Κ. Σάρτης Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής».
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

7)    Καθορισμός τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα στις διοικητικές πράξεις της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Σιθωνίας. 
(Εισηγητής: κ. Παπαζαχαρίας Αρίστος, Πολιτικός Μηχανικός)

8)   
Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΝΤΙΝΑ), στη θέση
Λιβροχιό – Δρακότρυπα, της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου, στην
Κυριαζή Αναστασία του Ιωακείμ, κάτοικο Δημοτικής Κοινότητας Αγίου
Νικολάου του Δήμου Σιθωνίας Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

9)   
Ανανέωση της υπ’ αριθμ.  13369/22-08-2011 άδειας άσκησης υπαίθριου
στάσιμου  εμπορίου (ΚΑΝΤΙΝΑ), ως επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου
γεύματος, στην ΔΡΙΣΤΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ     του Κωνσταντίνου, κατοίκου
Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς, του Δήμου Σιθωνίας, Χαλκιδικής.
(Εισηγητής: κ. Παραλίκας Θεοδόσιος)

10)    Κατανομή θέσεων ειδικοτήτων βάσει του προγραμματισμού προσλήψεων για το Δήμο Σιθωνίας έτους 2014.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντέμπλας Κυπαρίσσης)

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Αρσένης Καλλικρατίδας